Czech English

CARE – Kurzy Climate Change Adaptation a Climate Advocacy Learning Journeys


Kurzy rozšíří vaše znalosti o odolnosti a adaptaci na změny klimatu a pomůžou Vám rozvinout dovednosti potřebné k zavádění adaptačních opatření na komunitní úrovni. Registrovat se můžete zde. Kurz Climate Change Adaptation Learning Journey začíná 7. února, podrobnosti k němu naleznete zde. Kurz Climate Advocacy Learning Journey začíná 28. února a podrobnostinaleznete zde. Uzávěrky přihlášek jsou 24. ledna pro první a 14. února pro druhý zmiňovaný kurz.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace