Czech English

Česká rozvojová agentura – Výzva „Podpora trilaterálních projektů českých subjektů v rozvojových zemích“ pro rok 2022

  • Úvod
  • Grantové příležitosti
  • Česká rozvojová agentura – Výzva „Podpora trilaterálních projektů českých subjektů v rozvojových zemích“ pro rok 2022


Podpora bude poskytnuta na realizaci nových trilaterálních neinvestičních projektů, primárně na spolupráci mezi subjekty z České republiky, dalšími vyspělými donorskými zeměmi a rozvojovými zeměmi na projektech k naplňování rozvojových strategií cílových zemí. Podpořeny budou projekty, které jsou souběžně realizovány s hlavním nebo jiným donorem (např. Evropskou komisí, agenturami OSN, bilaterálními donory). Lhůta pro podání žádosti je 17. 12. 2021. Odkaz pro bližší informacezde

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace