Czech English

Charita ČR – Charita se zasazuje o zavedení nové profese pečovatele v Moldavsku


Zejména kvůli nedostatečnému počtu zdravotních sester, které nestíhají pokrýt vysokou poptávku po službách domácí péče, vznikla nutnost zavést novou profesi pečovatele. V zemi tak i díky intervenci Charity ČR vzniká školení pro zaměstnance v oblasti sociální péče, které pomůže personálu ze sociálního a zdravotního sektoru, aby se z nich mohli stát pečovatelé pro domácí péči. Nový školicí program pro pečovatele bude zahrnovat celou řadu témat a dovedností, které by si pracovníci měli osvojit, aby mohli poskytovat služby domácí péče. Všechny informace si můžete přečíst zde

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace