Czech English

Diakonie ČCE – Sbírka vánočních dárků „Krabice od bot“


Začíná největší česká sbírka vánočních dárků Krabice od bot. Dobrovolníci ze 138 sběrných míst plánují v shromáždit téměř 40 000 dárků pro děti a rodiny v nouzi. Krabice od bot se budou sbírat v muzeu, knihovně, cukrárně, ve střediscích a školách Diakonie, v kostelech i stavební firmě. Krabice od bot je také jediná sbírka, která dosáhne i na děti mimo systém sociálních služeb – dárky poputují nejen k dětem z azylových domů a nízkoprahových klubů, ale i do rodin, které nám pomohli vyhledat starostové, sociální pracovníci nebo pediatři. Tady můžete věnovat krabici od bot. 

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace