Czech English

Grantová výzva Programu EK Erasmus+ – Civil Society Cooperation in the field of Youth


Grantová výzva Evropské komise má za cíl poskytnout strukturální podporu (operační granty) evropským NNO a EU sítím aktivním v oblasti mládeže, které se zaměřují na 1. zvyšování povědomí o evropských politikách týkjících se mládeže, především EU Strategie pro mládež 2019-2027 vč. Evropských cílů pro mládež a na 2. zvýšení spolupráce se státní správou v implementaci politik a reforem v oblasti mládeže. Uzávěrka je 15. 12. 2021. Bližší informace zde.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace