Czech English

Platforma rozvojových organizací Ambrela – Nová zpráva Aidwatch 2021

  • Úvod
  • STARE-Aktuality
  • Platforma rozvojových organizací Ambrela – Nová zpráva Aidwatch 2021
4.11.2021
FoRS


Nedávno vyšla zpráva AidWatch 2021, ve které Ambrela hodnotí systém zahraniční pomoci Slovenské republiky. Dočtete se v ní nejen toho, co se podařilo, ale také zda je pomoc dostatečně solidární a účinná, nebo proč je v zájmu Slovenska angažovat se v zahraniční pomoci. Mimo jiné se upozorňuje na to, že ani v roce 2020 se Slovensko nepřiblížilo ke svému mezinárodnímu závazku vynaložit na rozvojovou spolupráci finanční prostředky ve výši 0,33% hrubého národního důchodu. Z loňského příspěvku 124,5 milionů EUR tvoří téměř 20 milionů EUR tzv. „nafouknutá“ pomoc, například ve formě prominutí třicetiletého dluhu Srbsku. Zprávu si můžete jak přečíst zde, tak i poslechnout audio verzi.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace