Czech English

Policy paper – PCSD: A Troubleshooting guide for reluctant EU donors


Ondřej Horký Hlucháň publikoval policy paper na téma Policy Coherence for Sustainable Development: A troubleshooting guide for reluctant EU donors. Think Visegrad Policy Paper. Se složitostí a naléhavostí globálních problémů roste i složitost řešení, jak upravit systém vládnutí tak, aby zvládl výzvy udržitelného rozvoje. Policy paper představuje doporučení zemím Visegrádu a dalším „neochotným“ dárcovským zemím, jak vyřešit koncepční zmatek a institucionální zátěž, kterou způsobilo začlenění koherence politik pro rozvoj (PCD) do Cílů udržitelného rozvoje pod hlavičkou koherence politiky pro udržitelný rozvoj.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace