Czech English

Aktivity FoRS v rámci Evropského roku pro rozvoj

  • Úvod
  • Aktivity FoRS v rámci Evropského roku pro rozvoj

FoRS realizuje v roce 2015 projekt s cílem zlepšit informovanost širší i odborné veřejnosti, zejména státní správy a nevládních neziskových organizací o rozvojové agendě ČR a EU, nových rozvojových cílech  a o možnostech přispění ČR k jejich naplňování.

V rámci projektu budou uskutečněny následující aktivity:

  • Snídaně pro novináře: Jak dál s financováním rozvoje v  partnerských rozvojových zemích s cílem informovat novináře o tématu financování rozvoje v chudých partnerských zemích – akce se uskutečnila 8. července 2015.
  • Distribuce novin informujících o přínosech rozvojové spolupráce (v rámci kampaně World´s Best News) – akce se uskutečnila 14. září 2015.
  • Panelová diskuse: Aktuální trendy v evaluacích a prezentaci výsledků projektů rozvojové spolupráce – akce se uskutečnila 18. září 2015.
  • Brífink pro média a návazná panelová diskuze: Reflexe Cílů udržitelného rozvoje SDGs aneb Česko, měj se k světu s cílem informovat média, nevládní neziskové organizace, státní správu a akademický sektor o zásadních „domácích úkolech“ před nimiž Česko stojí v souvislosti s agendou SDGs – akce se uskutečnila 8. října 2015.

Podrobnosti o výše zmíněných aktivitách:

č. 1: Snídaně pro novináře: Jak dál s financováním rozvoje v partnerských zemích?

Snídaně pro novináře

Akce snídaně pro novináře: „Jak dál s financováním rozvoje v partnerských zemích?“ proběhla dne 8. července 2015 od 10:00 v Galerii Langhans – Centrum Člověka v tísni. Cílem této aktivity bylo informovat novináře o tématu financování rozvoje v chudých partnerských zemích v kontextu Třetí mezinárodní konference k financování rozvoje, která se konala 13. – 16. července 2015 v Addis Abebě.

Hosty této akce, kteří odpovídali na otázky přítomných novinářů a dalších návštěvníků, byla Katarína Šrámková (FoRS), Ondřej Kopečný (Glopolis) a Petr Janský (FSV UK). Debatu moderovala Michala Traplová (Rozvojovka – Člověk v tísni). Fotografii ze snídaně je možné vidět zde.

Snídaně pro novináře se zúčastnilo celkem 34 osob, z toho pět účastníků akce bylo z řad médií, ostatní zastupovali NNO a státní správu. V rámci této aktivity byla vydaná tisková zpráva s názvem „Státníci míří na mezinárodní konferenci OSN o budoucnosti financování globálního rozvoje v Addis Abebě. Český premiér i ministři zůstávají doma“ (k nalezení zde), kterou vydalo FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci společně s kampaní Česko proti chudobě a dále se svými dvěma členskými organizacemi – Člověk v tísni a Glopolis. O akci, resp. tématu, které bylo zasazeno do českého kontextu, byly publikovány celkem čtyři články – v Českých novinách (viz Státníci míří na mezinárodní konferenci OSN o budoucnosti financování globálního rozvoje v Addis Abebě.), v EuroAktiv (viz  Chudé země tratí obrovské částky na daňových únicích, OSN s jasným řešením nepřišla.), na serveru Seniorum.cz (viz Mezinárodní konference o budoucnosti financování globálního rozvoje.) a na severu Stabilita a rozvoj EU (viz Státníci míří na mezinárodní konferenci OSN o budoucnosti financování globálního rozvoje v Addis Abebě. Český premiér i ministři zůstávají doma.). Dále byl v pořadu Českého rozhlasu Ranní plus uveřejněn rozhovor s Katarínou Šrámkovou (viz Rozhovor s Katarínou Šrámkovou.)

č. 2: Tisk a distribuce české mutace novin World´s Best News

Dobrovolníci World´s Best News

Tato aktivita vycházela z inspirace dánskou iniciativou World’s Best News. Ta se díky podpoře Evropské komise a v souvislosti s EYD 2015 a schválením nové rozvojové agendy zaměřila na vydání tzv. Dobrých zpráv ze světa (v podobě novin) a jejich distribuci mezi širokou veřejnost v devatenácti členských zemích EU, které se k iniciativě přihlásily. Tato kampaň měla za cíl informovat širokou veřejnost o úspěších v naplňování mezinárodních rozvojových cílů.

Distribuce české mutace novin (k přečtení zde) se konala v pondělí 14. září 2015 v době ranní špičky (cca od 7:00 do 9:00) v Praze na 21 distribučních místech (viz tyto stanice metra: Anděl, Černý most, Českomoravská, Dejvická, Florenc, Háje, Hlavní nádraží, Chodov, I. P. Pavlova, Jiřího z Poděbrad, Kačerov, Karlovo náměstí, Ládví, Můstek, Náměstí Míru, Národní třída, Nové Butovice, Pankrác, Smíchovské nádraží a Zličín a dále na Masarykově nádraží). V hlavním městě bylo distribuováno celkem 10 000 výtisků tzv. Dobrých zpráv ze světa, společně s letáky upozorňujícími na konání výstavy „Silná OSN, lepší svět“, kterou požádalo Informační centrum OSN v Praze; s letáky, jež zvaly na Český rozvojový den organizovaný Českou rozvojovou agenturou a s letáky představující platformu FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci.

Dalších 5 000 výtisků bylo v ten samý den rovněž distribuováno v devatenácti městech České republiky (krajská města: Brno, Ostrava, Olomouc, Karlovy Vary; a dále: Tábor, Jeseník, Trutnov, Krnov, Vsetín, Žatec, Brumov-Bylnice, Hostinné, Kopřivnice, Mikulov, Nové Město nad Metují, Tišnov, Vyškov u Brna, Benešov nad Ploučnicí). Distribuce v regionech probíhala zejména díky spolupráci s kampaní Česko proti chudobě, která má za dobu své existence vytvořenou síť dobrovolníků po celé České republice.

Do distribuce v ČR bylo zapojeno celkem 85 dobrovolníků – 48 v Praze a 37 v dalších regionech. Zajímavostí je fakt, že dobrovolníci v hlavním městě byli z jedné třetiny tvořeni vládními stipendisty ze zemí globálního Jihu (především Etiopie, Jižního Súdánu a Kambodži), kteří v ČR studují díky stipendiu vlády ČR.

Fotografie z akce si je možné prohlédnout zde a zde, video je možné vidět zde. Během akce byla pořízena reportáž „Dobrovolníci roznášejí dobré zprávy o zlepšování životních podmínek v rozvojovém světě“ v Českém rozhlase, která je k přečtení a poslechu zde. Dále o akci, resp. o zážitcích dobrovolníků, byl napsán článek s názvem „Svět je stále lepší, jen o tom nevíme“, který byl publikován v časopise Respekt. Tiskovou zprávu s názvem „České organizace společně upozornily na plnění rozvojových cílů OSN“, kterou FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci vydávalo společně s kampaní Česko proti chudobě, je možné najít zde.

V rámci této aktivity proběhly čtyři koordinační schůzky (jedna 10. 9. 2015, dvě 11. 9. 2015 a jedna 14. 9. 2015 před distribucí) s dobrovolníky a následně jedna akce po skončení distribuce, jejímž cílem bylo poděkovat zapojeným dobrovolníkům, získat jejich zpětnou vazbu, informovat je o dalších možnostech zapojení do FoRS apod. V rámci této schůzky byla rovněž zahájena výstava Informačního centra OSN v Praze „Silná OSN, lepší svět“. Na této akci byl přítomen mimo Sekretariát FoRS i ředitel Informačního centra OSN v Praze Michal Broža, zástupci České rozvojové agentury a ředitel evropského oddělení Programu OSN pro životní prostředí Petr Dusík.

č. 3: Panelová diskuze: Aktuální trendy v evaluacích a prezentaci výsledků projektů rozvojové spolupráce

 Bude doplněno.

č. 4: Brífink pro média a návazná panelová diskuze: Reflexe SDGs aneb Česko, měj se k světu!

Tisková konference

Hlavním výstupem této aktivity bylo informování médií, partnerů a aktérů z řad NNO, státní správy a akademického sektoru o zásadních „domácích úkolech“, před nimiž Česko stojí v souvislosti s agendou SDGs – Cíli udržitelného rozvoje. Ty byly oficiálně schváleny 25. září 2015 na summitu OSN v New Yorku; představují program rozvoje na následujících 15 let (2015 – 2030) a navazují na úspěšnou agendu Rozvojových cílů tisíciletí (MDGs).

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci společně s analytickým centrem Glopolis, Člověkem v tísni, společností EDUin a dalšími třemi oborovými platformami (tj. Česká ženská lobby, Platforma pro sociální bydlení a Zelený kruh) vydalo manifest MĚJ SE K SVĚTU (jeho celé aktuální znění je možné si stáhnout zde), který reflektuje novou rozvojovou agendu v kontextu České republiky a přináší doporučení týkající se širokého spektra politik ČR.

Iniciativa MĚJ SE K SVĚTU, vč. výše zmíněného dokumentu, byla veřejnosti a médiím představena 8. října 2015 v Goethe Institutu v Praze. V úvodu této tiskové konference představil místopředseda vlády ČR a vedoucí české vládní delegace na summitu OSN Pavel Bělobrádek svůj pohled na to, jak se Cíle udržitelného rozvoje týkají České republiky. Na konferenci dále vystoupil Petr Lebeda (Glopolis), který zahájil panelovou diskuzi prezentující představu zapojených aktérů o prioritních „domácích“ krocích, kterými by měla ČR přispět k naplňování Cílů udržitelného rozvoje. Jednotlivá témata, která jsou součástí shrnujícího dokumentu MĚJ SE K SVĚTU, byla následně prezentována zástupci platforem, jakožto gestory tematických okruhů – Zdeněk Slejška (EDUin) představil téma „Vzdělávání pro 21. Století ve společné škole“, Vít Lesák (Platforma pro sociální bydlení) představil téma „Soudržná a rozmanitá společnost“, Jana Smiggels Kavková (Česká ženská lobby) představila téma „Rovnost mužů a žen“, Marta Misíková Kotecká (Zelený kruh) představila téma „Zelená, inovativní ekonomika“ a Pavel Přibyl (FoRS) představil téma „Spolupráce se světem“.

Tiskové konference se zúčastnilo celkem 27 osob, z nichž bylo 6 zástupců médií (ČTK, Český rozhlas, EurAktiv.cz, Frekvence 1, Haló noviny, Romea.cz), další z řad státní správy, akademického sektoru a neziskové sektoru. V rámci této aktivity byla vydána tisková zpráva s názvem „Nové rozvojové cíle: Neziskové organizace představily domácí úkoly, jejichž plněním může Česko prospět sobě i světu“ (k přečtení zde) ve spolupráci s výše zmíněnými aktéry, resp. organizacemi. V návaznosti na tuto aktivitu byly publikovány celkem čtyři články – v Deníku (viz Neziskové organizace požadují po vládě řešení udržitelného rozvoje.), v Haló novinách (viz Neziskovky: Mějme se k světu.), v Parlamentních listech (viz Bělobrádek (KDU-ČSL): Věda a inovace mohou pomoci řešit složité problémy, jimž v současnosti čelíme. Například migraci.), na serveru Romea.cz (viz Pavel Bělobrádek: Pokud jde o Romy nebo uprchlíky, musí jít politik proti „hlasu lidu“. Pravda se odhlasovat nedá.) a jeden výstup v Českém rozhlase (viz Ranní plus – O projektu Měj se k světu.).

 

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace