Czech English

Alarm – Zmírnil covid globální oteplování? Nezdá se

10.4.2021
FoRS

Koronavirus se šíří po světě už více než rok. Jednotlivci, státy i nadnárodní instituce podnikají bezprecedentní opatření na ochranu lidských životů. Jaký vliv však mají protiepidemická opatření na řešení jiného globálního problému – oteplování klimatu? Ačkoli kvůli omezení ekonomiky množství vypouštěných emisí znatelně pokleslo, měřitelný vliv na trend oteplování klimatu to asi mít nebude. V některých případech navíc hrozí, že státy, firmy nebo i jednotlivci budou mít kvůli dohánění ekonomických ztrát tendenci přestat brát ohled na ekologii nebo že nouzového stavu zneužijí k prosazení neekologických a pro klima nepříznivých rozhodnutí. Celý článek naleznete zde

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace