Czech English

AMO – Publikace „Building Ukraine Back Better: The Role of Czechia and the EU”

26.5.2023
FoRS

Nedílnou součástí obnovy Ukrajiny má být reformní proces přibližující Ukrajinu ke členství v EU a zelený přechod za účelem modernizace země. Autoři publikace „Building Ukraine Back Better: The Role of Czechia and the EU“ diskutují o perspektivách Ukrajiny, EU a Česka, jejich prioritách, konkrétních aktivitách a možných výzvách, včetně financování ze zmrazených ruských aktiv na Západě. Autoři docházejí k závěru, že Česko patří mezi lídry tohoto procesu. Více informací zde

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace