Czech English

Česká rozvojová agentura – Informace pro potencionální žadatele o dotaci Etiopie

ČRA vyhlašuje dotační výzvu pro předkládání žádostí o dotaci na realizaci nových projektů v rámci bilaterálního dotačního programu ZRS „Zlepšení zdraví, hygieny a sanitace ve Woredě Hawassa Zuriya, regionu Sidama, Etiopie“ pro rok 2021. Předkládané projektové návrhy budou zpracovány jako čtyřleté (na období 2021-2024). Lhůta pro podání žádosti o poskytnutí dotace na základě této výzvy je stanovena do 30. 6.2021 do 15.00 hodin, dle instrukcí ve výzvě. Více informací zde

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace