Czech English

Charita ČR ve spolupráci s FoRS – Inspirační fórum IHRA 2021

Jak může přispět spolupráce neziskových organizací, akademiků a zástupců podnikatelské sféry prostřednictvím inovací ke zlepšení situace v rozvojových zemích? Jaké jsou přínosy a hlavní výzvy pro zavádění nových inovativních řešení do humanitární pomoci či rozvojové spolupráce? Jak vůbec začít spolupracovat na řešení aktuálních rozvojových výzev a přinášet nová řešení? Odpovědi na tyto otázky se dozvíte na inspiračním fóru IHRA 2021, které se bude konat 10. listopadu, pořádaném Charitou ČR ve spolupráci s Českým fórem pro rozvojovou spolupráci. Na inspirační fórum je možné registrovat se do konce října zde. Pozvánku se zveřejněnými jmény panelistů a rozpisem workshopů naleznete zde.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace