Czech English

Development Worldwide

Země působnosti Česká republika

Sektory působnosti Vzdělávání, poradenské a konzultační služby, podpora komunikace českých expertů s partnery v rozvojových zemích

Development Worldwide vede rozvojovou výchovu a vzdělávání odborné veřejnosti zvyšováním povědomí pomocí seminářů, tréninků, konferencí a publikační činnosti. Rozvíjí lidské zdroje v oblasti mezinárodní rozvojové spolupráce prostřednictvím vzdělávání expertů a studentů. Dále poskytuje poradenské a konzultační služby pro státní i nestátní sektor v České republice i pro partnerské instituce v zahraničí. Development Worldwide podporuje a usnadňuje kontakty českých expertů s partnery v rozvojových zemích a v zahraničních rozvojových institucích. Webové stránky

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace