Czech English

Nadační fond CCBC

Země působnosti Česká Republika, Indie

Sektory působnosti Zvyšování povědomí a zajištění sbírek na projekty ochrany biodiverzity a podpory podnikání.

Česká koalice pro ochranu biodiverzity (CCBC) sdružuje a pomáhá neziskovkám chránit faunu a flóru po celém světě i v České republice. Nadační fond České koalice pro ochranu biodiverzity je jednou z institucionálních záštit činnosti a veřejné prezentace CCBC. Má za úkol koordinovat spolupráci v rámci jednotlivých organizací a projektů, sdružených v CCBC, komunikovat na jednom místě jejich práci navenek a zmnožit tak potenciál a možnosti každého jednotlivého samostatného projektu. Webové stránky

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace