Czech English

DevelopmentAid – Report „PRAG 2021: An overview of the changes and novelties“

  • Úvod
  • STARE-Aktuality
  • DevelopmentAid – Report „PRAG 2021: An overview of the changes and novelties“
4.2.2022
FoRS

Víceletý finanční rámec (MFF) Evropské unie je primárním rozpočtovým dokumentem, který zdůrazňuje celkový rozpočet EU a související oblasti výdajů na období 2021-2027. PRAG je právně nezávazný dokument, který upravuje zadávání veřejných zakázek a udělování grantů v kontextu vnějších vztahů EU. Jaké jsou v něm důležité nové změny naleznete v reportu zde.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace