Czech English

DevelopmentAid – Top 10 zdravotních hrozeb v roce 2019

25.1.2019
FoRS
Dnes svět čelí velkému počtů zdravotních problémů. Ty se objevují v důsledku: klimatických změn, odolnosti bakterií k antibiotikům, znečištění životního prostředí i humanitárních krizí. Vzhledem k tomu Delevelopment Aid vytvořila seznam Top 10 zdravotních hrozeb, na které by měla reagovat WHO a její partneři v roce 2019. Na prvním místě v seznamu obsadilo znečištění vzduchu, na druhém místě se objevily nepřenosné nemoci, na třetím místě se ocitla pandemie chřipky. Celý seznam zdravotních hrozeb a výzev k řešení naleznete na webové stránce Delevopmentaid.    

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace