Czech English

DG INTPA – Priority a cíle fin. nástroje „Global Europe/NDICI“

28.1.2022
FoRS

DG INTPA zveřejnilo kompletní přehled národních a regionálních víceletých indikativních plánů (MIPs) a roční akční plány (AAPs) pro Subsaharskou Afriku, Asii a Pacifik, Střední a Jižní Ameriku a Karibik a MIPs pro Erasmus + a tematické programy (vč. občanské společnosti, lidských práv a demokracie aj.)  v rámci nového finančního nástroje pro rozvojovou spolupráci a mezinárodní partnerství Global Europe/NDICI. Tyto plány obsahují priority, specifické cíle, finanční alokace a indikátory pro dané země a regiony a jsou důležitou informací pro zájemce o granty EU. CONCORD Europe se chystá ke Global Europe/NDICI vydat praktického průvodce. Priority na víceleté i roční bázi (MIPs, AAPs) se chystá zveřejnit i DG NEAR pro oblast Sousedství (zde).

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace