Czech English

Diakonie ČCE – Příští stanice Ukrajina: Výstava fotografií v pražském metru

2.5.2023
FoRS

Mezinárodní uskupení novinářů n-ost ve spolupráci s neziskovými organizacemi ACT Alliance a Diakonií ČCE spouští 1. května projekt „Příští stanice Ukrajina“. Pomocí fotografií umístěných ve stanicích  pražského metra Muzeum, Můstek a Anděl se snaží přiblížit realitu války na Ukrajině. Projekt má za cíl propojit veřejný prostor s realitou války a připomínat, že stále existují lidé, kteří se potýkají s konfliktem a hledají útočiště. Více informací zde

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace