Czech English

EIPA – kurz „Porozumění o rozhodování EU: Principy, postupy, praxe (+ předběžný modul)“

1.7.2021
FoRS

Online kurz proběhne mezi 12. až 15. říjnem 2021. Má za cíl seznámit účastníky se základními prvky fungování systému EU. Přítomní zjistí, kdo disponuje jakými pravomocemi a jak mohou hrát roli v rozhodování EU. Značná část kurzu se zaměří na legislativní postupy a trialog. Postaven je na bázi interaktivity, kdy účastníci budou participovat na skupinových cvičeních a simulačních hrách. Diskusi podpoří vstupy odborníků z EU. Registrovat se můžete do 4. října 2021. Program a další informace naleznete zde

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace