Czech English

EIPA – kurz „Porozumění o rozhodování EU: Principy, postupy, praxe (+ předběžný modul)“

1.7.2021
Eliška Šertlerová

Online kurz proběhne mezi 12. až 15. říjnem 2021. Má za cíl seznámit účastníky se základními prvky fungování systému EU. Přítomní zjistí, kdo disponuje jakými pravomocemi a jak mohou hrát roli v rozhodování EU. Značná část kurzu se zaměří na legislativní postupy a trialog. Postaven je na bázi interaktivity, kdy účastníci budou participovat na skupinových cvičeních a simulačních hrách. Diskusi podpoří vstupy odborníků z EU. Registrovat se můžete do 4. října 2021. Program a další informace naleznete zde

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace