Czech English

EIT Climate-KIC – Výzva pro podání návrhů: 2021 RIS EduEx pro klima

1.7.2021
FoRS

EIT Climate-KIC vypisuje grant zaměřený na inovace vzdělávacích programů týkajících se klimatu a udržitelnosti. Cílem grantu je umožnit spravedlivý, odolný a prosperující přechod k hospodářství s nulovými emisemi uhlíku. Účastníci mohou experimentovat s novými vzdělávacími a studijními metodikami, jež přispějí k agendě učení a inspirují širší komunitu. Zapojit se mohou organizace občanské společnosti, obce, výzkumné instituce i soukromé subjekty. Projektové žádosti je možné podávat skrze webovou stránku do 11. července 2021.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace