Czech English

Evropská komise – EIDHR 2019 Global Call for Proposals

6.12.2019
FoRS

Evropská komise přijímá návrhy na projekty do programu „European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR), jehož účelem je podpora nevládních organizací při ochraně a podpoře demokracie, lidských práv a základních svobod po celém světě. Projekty se mohou týkat tří témat: podnikání a lidská práva, boj proti mučení a špatnému zacházení a demokratická odpovědnost. Lhůta pro podání přihlášek je 9. ledna 2020. Více informací o této grantové příležitosti se dozvíte zde

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace