Czech English

FoRS EU Presidency projekt: Vyhlašujeme výzvu pro podávání žádostí o subgranting

Milí členové a pozorovatelé FoRS, v rámci tzv. předsednického projektu, kde jsme partnery spolu s francouzskou a švédskou platformou NNO a evropskou konfederací CONCORD Europe, vyhlašujemevýzvu pro podávání žádostí o subgranting.Veškeré informace naleznete ve výzvě zde. Inspiraci můžete nalézt třeba v komunikačním plánu MZV pro ZRS/HP 2021. Uzávěrka je 1. 3. 12:00. Kontaktní osoba: M. Zázvorková (marie.zazvorkova@fors.cz).

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace