Czech English

Forus – speciál o SDGs

8.2.2019
FoRS
Nový newsletter globální sítě platforem Forus je věnovaný SDGs. Naleznete v něm jíž dříve zmiňovaný report Progressing National SDG Implementation, zajímavé informace o národní implementaci SDGs, termíny, deadliny a možnosti zapojení do HLPF 2019, podrobné informace o call for proposals od UN Departament of Economic and Sosial Affairs na téma SDG: Good practices. Bližší informace k akcím a zprávám Forus naleznete zde.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace