Czech English

FTZ – výzva

11.11.2015
Eliška Šertlerová

V rámci projektu  Erasmus Mundus ALFABET nabízí Fakulta tropického zemědělství stipendia pro studenty i pedagogy z těchto zemí: Cambodia, China, Indonesia, Laos, Malaysia, Mongolia, Philippines, Thailand, Vietnam, kteří mohou pak studovat u nás na univerzitě či v EU. Jedná se o  možnost výjezdu na všech studijních úrovních (bakalářské, magisterské, doktorské, postdoktorské), velmi podporované jsou výjezdy pro doktorandy a postdoktorské studium. Specielní zájem je o kandidáty, kteří pocházejí z tzv. Target group 3 vulnarable situation (refugees, asylum seekers, indigenous population, unduly excluded for various reasons (racial, ethnic, religious, political, gender or sexual inclination). Pokud máte kontakty na zajímavé studenty či pedagogy, kteří pocházejí z výše zmíněných zemí, mohou se přihlásit a přijet studovat/pracovat za podpory stipendia na naší univerzitu či partnery v EU. Deadline k podání žádostí je 13.12.2015. Více se o projektu dozvíte tady.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace