Czech English

Grant FTAO pro mladé aktivisty v sektoru Fair Trade


The Fair Trade Advocacy Office (FTAO, Brussels) zve mladé aktivisty ze zemí EU15+ k podání grantu na krátkodobé projekty, které se uskuteční do dubna 2022. Projekty se musí týkat oblastí Fair Trade jako jsou vazby mezi obchodem a udržitelností, kritické spotřeby nebo lidských práv, a to buď obecně, nebo aplikované na konkrétní dodavatelské řetězce, jako jsou zemědělsko-potravinářský, textilní nebo elektronický průmysl. Deadline podání žádosti je 21. ledna. Více informací naleznete zde.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace