Czech English

DRL – „Promoting the Human Rights of Women and Girls, Persons with Disabilities and LGBTI Persons“

25.11.2016
FoRS

Úřad pro demokracii, lidská práva a práci (DRL USA) vypisuje otevřenou soutěž pro ziskové i neziskové organizace, zabývající se tématy v oblasti lidských práv a se zaměřením na ženy a dívky, osoby s postižením či LGBTI osoby. Návrhy projektu na téma „Promoting the Human Rights of Women and Girls, Persons with Disabilities and LGBTI Persons“ můžete zasílat do 23. 1. 2017. DRL má široký záběr a podporuje například projekty zaměřené na strukturální změny sociální a politické dynamiky, programy sociálního začleňování či preventivní programy. Grant lze čerpat ve výši  $200,000 – $400,000. Předpokládaná doba trvání projektu je 12 – 36 měsíců. Podrobné grantové podmínky čtěte zde.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace