Czech English

IDA – Gender and gig economy

8.2.2019
FoRS
Gig ekonomika roste v celosvětovém měřítku. Dosud však bylo realizováno pouze několik výzkumů o vlivu gig ekonomiky na státy s nízkými a středními příjmy a genderové zkušenosti v práci pro digitální platformy. IDA uvádí příspěvek na téma: „Gender and gig economy: critical steps for evidence-based policy„. Ze zprávy se dozvíte o zkušenostech pracovníků v oblasti „on-demand“, která poskytuje nižší plat než ostatní sektory gig ekonomiky, o pracovní zkušenosti v oblasti gig ekonomiky žen, které čelí chudobě a nerovnosti. Více informací o genderové problematice a gig ekonomice ve článku od IDA.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace