Czech English

INEX-SDA – Letos workcampujeme v Česku

30.4.2020
FoRS

Workcampová sezona bude jiná. Ale bude! INEX-SDA přichází s řešením, jak být i v „době koronavirové“ relevantní a silnou dobrovolnickou organizací a jak poskytnout svému dobrovolnictvu kupu zkušeností a zážitků. Workcampy se pro nadcházející léto ponesou v trochu jiném duchu, než na který jsou účastníci zvyklí – ty letošní svedou dohromady dobrovolníky a dobrovolnice z celého Česka. Česká republika je krásnou zemí a spousta lokálních partnerů uvítá pomoc. Více o tom, jak se můžete zapojit, si přečtěte zde. Pokud máte zájem o možnost mezikulturní výměny a potkávání nových lidí v on-line světě, můžete také vyzkoušet virtuální workcampy.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace