Czech English

Konference „Od regionálního ke globálními rozvoji“

28.1.2015
adelastiborova
Civitas per Populi, o.p.s. zve na 6. ročník cyklu odborných konferencí na téma REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ na téma Od regionálního ke globálnímu rozvoji. Konference se uskuteční ve čtvrtek 21. května 2015 od 9 hod. na Vysoké škole regionálního rozvoje, Žalanského 68/54, Praha 17 – Řepy. Rok 2015 byl zástupci Evropské unie vyhlášen jako Evropský rok rozvojové spolupráce a jeho cílem je osvětovými a edukačními aktivity směřovat k propagaci témat souvisejících s prioritami mezinárodního společenství v oblasti „post-MDG“ tj. s tématy spojenými s Rozvojovými cíli tisíciletí (Millenium Development Goals). Konference se zaměří zejména na dvě témata, a to na „udržitelný stav životního prostředí“ a na téma „budování světového partnerství pro rozvoj“. Pokyny pro psaní příspěvku naleznete zde. Přihlášku na konferenci prosím zašlete tajemnici konference Evě Hessové na adresu: civitasperpopuli@gmail.com. Bližší informace na výše uvedené e-mailové adrese nebo na tel. 722 969 360. Termín pro zaslání přihlášky s příspěvkem je 31. března 2015. Termín pro zaslání přihlášky na konferenci bez příspěvku je do 7. května 2015. Více informací a formulář přihlášky naleznete zde.  

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace