Czech English

MZV –⁠ Seminář k zapojení do rozvojových nástrojů EU pro české implementační partnery

15.8.2023
FoRS

Dovolujeme si Vás pozvat na “Seminář k zapojení do rozvojových nástrojů EU pro české implementační partnery“, který proběhne 3. října 2023 od 10 do 15 hodin.Na semináři budou zástupci Evropské komise prezentovat příležitosti pro zapojení do evropských nástrojů a programů v různých geografických a sektorových oblastech. Zástupci českého veřejného, soukromého, neziskového i akademického sektoru, kteří již realizují evropské prostředky, se podělí o své zkušenosti a doporučení.

Jednacím jazykem semináře bude angličtina. Akce proběhne v hybridní formě: fyzicky v sídle MZV ČR, Loretánské náměstí 5, Praha 1, on-line na platformě webex.

Potvrzení Vašeho zájmu o osobní či on-line účast proveďte emailem na adrese: ors@mzv.cz do 5. září.

Podrobný program a odkaz pro on-line účast bude sdílen s registrovanými zájemci v první polovině září.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace