Czech English

MZV ČR –⁠ Plán ZRS na rok 2024

28.8.2023
FoRS

Vláda ČR schválila dne 16. srpna svým usnesením č. 605 materiál „Dvoustranná zahraniční rozvojová spolupráce v roce 2024 a střednědobý výhled jejího financování v letech 2025-2026“. V roce 2024 bude na rozvojovou spolupráci vyčleněno 847 mil. Kč (z toho 592 mil. na dvoustrannou, 165 mil. Kč na humanitární pomoc a 90 mil. Kč na transformační spolupráci). Na poskytování rozvojových stipendií je alokováno 115 mil. Kč. Více informací zde

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace