Czech English

Evropské instituce

Evropská unie (EU)

Brána do EU. logo-EU

Evropská komise (EK)

Evropská komise je výkonným orgánem EU, který má právo iniciativy, zavádění, řízení a kontroly. Komise vystupuje jako strážce smluv a ztělesňuje zájmy Společenství. European-Commission

Evropská služba pro vnější činnost

Diplomatická služba pod vedením Vysoké představitelky EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku. uprava

DG Development and Cooperation (EuropeAid)

Generální ředitelství Evropské komise pro rozvoj (EuropeAid) je zodpovědné za plánování a implementaci programů a projektů rozvojové spolupráce. euraid_logo

DG ECHO

Generální ředitelství Evropské komise pro humanitární pomoc. index

 

DG TRADE

Generální ředitelství Evropské komise pro obchod (DG TRADE) přispívá k formulaci obchodní politiky EU směřující k zajištění prosperity, solidarity a bezpečnosti v Evropě a ve světě. DG-Trade-website-logo

DG ENLARG

Generální ředitelství EU pro rozšířování (DG ENLARG) je odpovědné za proces rozšiřování Evropské unie.

DG ELARG Logo

Rada Evropské unie

Rada Evropské unie je hlavním rozhodovacím orgánem Evropské unie a společně s Evropským parlamentem je též zákonodárným orgánem EU. logo-conseil-europe

Evropský parlament (EP)

Evropský parlament je jediným přímo voleným orgánem EU. Je zákonodárným orgánem EU společně s Radou Evropské unie. EP-logo-2-JPEG

Výbor EP pro rozvoj (DEVE)

DEVE je výborem Evropského parlamentu zodpovědným za prosazování, implementaci a monitoring rozvojové spolupráce EU, odkaz zde.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace