Czech English

Mezinárodní organizace

Organizace spojených národů (OSN/UN)

OSN je mezinárodní organizací, jejíž smyslem je usnadňovat spolupráci na poli mezinárodního práva, mezinárodní bezpečnosti, ekonomického a sociálního rozvoje, lidských práv a zajišťování míru ve světě. U.N._Logo

Informační centrum OSN v Praze

OSN banner_6

United Nations Development Programme (UNDP)

Rozvojový program OSN (UNDP) vytváří globální síť rozvojové činnosti OSN. undp

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj – Výbor pro rozvojovou pomoc (OECD DAC)

DAC je hlavním orgánem OECD, který se zabývá tématy souvisejícími s rozvojovou spoluprací. OECD-DAC

Světová banka (WB)

Světová banka je mezinárodní organizací, která zajišťuje finanční a technickou asistenci rozvojovým zemím s cílem snižování chudoby. the-world-bank

Mezinárodní měnový fond (MMF/IMF)

Mezinárodní měnový fond je mezinárodní organizací, která si klade za cíl usnadňovat mezinárodní měnovou spolupráci, podporovat stabilitu směnných kurzů a prostřednictvím půjček podporovat státy, jež zažívají hospodářské potíže. IMFlogo

Světová obchodní organizace (WTO)

WTO je mezinárodní organizací vytvořenou za účelem supervize a liberalizace mezinárodního obchodu a zabývá se pravidly obchodování mezi jednotlivými zeměmi. index

Global Partnership for Effective Development Cooperation

logohorizon

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace