Czech English

8. G(irls)20 Summit v Německu – Delegátka

V červnu 2017 se v Německu uskuteční již 7. ročník G(irls)20 Summitu. Cílem je najít z každého státu G20 a reprezentantů EU, AU, Afghanistánu, Pakistánu a MENA regionu jednoho delegáta. Delegáti se budou účastnit workshopů, panelových diskuzí s experty a následně zpracovávat data a hledat řešení v oblasti FLFP (Female Labor Force Participation), které přednesou komisi G20. Delegátem může být dívka mezi 18 – 23, orientující se v problematice a splňující právní požadavky. Všechny náklady s delegací jsou hrazeny. Přihlašujte se do 8. 12. 2016. Více informací a možnost přihlášení naleznete zde!

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace