Czech English

Arcidiecézní charita Olomouc – Projektový koordinátor pro Haiti

Pozice projektového koordinátora pro Haiti spadá do Humanitárního oddělení Arcidiecézní charity Olomouc (ACHO). Projektový koordinátor řídí rozvojové a humanitární projekty na Haiti, provádí jejich monitorování a evaluaci, rozvijí činnost ACHO na Haiti i v ČR, komunikuje s dárci i partnery a podílí se na prezentačních a fundraisingových aktivitách. Strukturovaný životopis s motivačním dopisem zasílejte e-mailem na: martin.zamazal@acho.charita.cz do 5. května 2016. Podrobné informace naleznete zde.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace