Czech English

Arnika – Hledá se novinář/fotograf/reportér na vzorkovací misi do Moldavska

12.-19. srpna se Arnika chystá na vzorkovací misi do Moldavska, pro kterou aktuálně shání novináře/-ku, reportéra/-ku nebo (píšící/-ho) fotografa/-ku s možností publikování ve větším českém či i zahraničním médiu. Na různých lokalitách bude tým odebírat vzorky (říční sedimenty, půdu) s cílem zjišťovat míru znečištění řek toxickými látkami z velkých průmyslových odvětví a posoudit dopad průmyslového znečištění na místní zemědělství (plodiny, ovocné sady). Nabízí se uhrazení cestovních nákladů a diet, obsah pro rozhovory/citace + dle možností symbolický „neziskový“ honorář. Cílem je přinést problematice a této misi patřičnou publicitu. V případě zájmu se obracejte na tento e-mail: marketa.dosoudilova@arnika.org.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace