Czech English

Bridge 47 Global Event – Technical Consultant

Projekt Bridge 47 má za cíl mobilizovat globální občanskou společnost prostřednictvím vzdělávání ke globálnímu občanství. Nyní hledají obsazení pracovní pozice Technického konzultanta na virtuální akci, která proběhne 25. – 28. května. Účelem bude technicky podporovat 4 denní akci v různých aspektech. Vytváříme prostor pro členy, aby spolupracovali na transformaci našich společností prostřednictvím vzdělávání a abychom jim pomohli najít inspirativní možnosti spolupráce. Předpokládá se, že tyto úkoly budou trvat 5–8 dní, v průběhu dubna až května. Deadline posílání přihlášek je do 4. dubna. Více informací naleznete zde

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace