Czech English

Burma Center Prague: IT dobrovolník

Burma Center Prague hledá pro dlouhodobou spolupráci IT dobrovolníka. „Hledáme pro dlouhodobou spolupráci dobrovolníka, který je nadšencem do vývoje a využívání inovativního softwaru open source, sociálních sítí a mobilních aplikací pro veřejněprospěšné účely v mezinárodním kontextu (ICT for Development), který se případně orientuje v českém prostředí (relevantní lidé, komunity, sítě, akce), který umí spojit kreativitu s realistickou představivostí, a který v ideálním případě zná PHP alespoň na základní úrovni (pracujeme s frameworkem Nette). Dobrovolník by nám měl pomoci identifikovat trendy (hlavně v ČR, ale i mezinárodně) v oblasti IT pro obecně prospěšné účely a identifikovat příležitosti a překážky pro rozvoj našeho projektu, příležitostně by s námi probral celkový koncept a vedlejší výstupy jako jsou manuály, školení a propagace, navrhoval by doplňky a vhodné formulace a pomohl by nám zajistit lepší networking. Existuje možnost práce přímo na softwaru. Spolupráce ideálně online s osobními schůzkami. Also English speakers are welcome! “ Kontakt: mcn-amthor@burma-center.org.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace