Czech English

CARE Česká republika – Koordinátor/ka marketingu a péče o dárce CARE ČR

Care nabízí pozici koordinátor/ky marketingu a péče o dárce. Náplní práce je pravidelná telefonická i osobní komunikace dárci, rozvoj a podpora vztahu dárci, plánování, spravování, koordinace a vyhodnocování fundraisingových kampaní, spolupráce na vytváření komunikačních a prezentačních materiálů pro ČR, organizace prezentačních a fundraisingových eventů a úzká spolupráce externími spolupracovníky, agenturami, a příslušnými projektovými manažery, kteří mají na starosti jednotlivé regiony. Detaily jsou k dispozici zde.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace