Czech English

CARE ČR: Externí odborník/odbornice na strategické plánování

CARE Česká republika hledá externího spolupracovníka/odborníka za účelem facilitace přípravy Strategického plánu organizace pro období 2016 – 2018. Strategický plán formuluje na základě existující SWOT analýzy vizi a cíl organizace pro následující období. Zaměří se na konkrétní strategii pro programovou oblast – oblast spolupráce, partnerství a financování humanitárních a rozvojových projektů, komunikační strategii a fundraisingový plán. Strategie stanoví konkrétní měřitelné indikátory a časový harmonogram pro zmíněné 3 oblasti. Součástí bude Akční plán pro rok 2016.

Profil zadavatele:

CARE Česká republika byla založená v roce 2007 jako člen mezinárodní konfederace CARE International. Od té doby podporuje humanitární a rozvojové projekty na celém světě. V roce 2014 získala první státní dotaci. V roce 2015 je realizátorem projektu podpořeného Českou rozvojovou agenturou zaměřeného na budování kapacit „Podpora transformace CARE“. Cílem tohoto projektu je mj. zavést udržitelný strategický plán pro rozvoj organizace.

Profil poptávaného odborníka:

 • Minimálně 5 let zkušeností s prací v neziskovém sektoru
 • Zkušenosti s vedením organizace/oddělení/pobočky
 • Prokazatelné a doložitelné zkušenosti se strategickým plánováním
 • Znalost pracovního prostředí rozvojových/humanitárních organizací výhodou
 • Zkušenosti s realizací odborného výzkumu výhodou
 • Dobré komunikační dovednosti
 • Dobrá znalost angličtiny, znalost němčiny výhodou

Předběžný časový harmonogram:

 • 1. 4. Vyhlášení výběrového řízení
 • 20. 4. Uzavření výběrového řízení
 • 30. 4. Vyhodnocení přihlášených nabídek a výběr odborníka
 • V období květen – srpen proběhnou minimálně 3 setkání se všemi členy týmu organizace. Kromě toho dojde průběžně k realizaci individuálních setkání se zástupci organizace a přípravě Strategického plánu.
 • Říjen – Finalizace a představení finální verze Strategického plánu pro období 2016 – 2018

Další postup a kontaktní údaje:

V případě vašeho zájmu o spolupráci zašlete své CV a motivační dopis, včetně kontaktů, které mohou poskytnout referenci manažerce projektu: Petra Antošová, petra.antosova@care.cz . V případě jakýchkoliv dotazů se na ni neváhejte obrátit e-mailem či telefonicky: +420 605 476 843.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace