Czech English

Česká rozvojová agentura – Projektový manažer projektu delegované spolupráce v Moldavsku

  • Úvod
  • Pracovní nabídky
  • Česká rozvojová agentura – Projektový manažer projektu delegované spolupráce v Moldavsku

Česká rozvojová agentura vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem Projektový manažer projektu delegované spolupráce v Moldavsku „Improvement of medico-social care services for people with long-term care needs on both sides of the Nistru River“. Nabídky musí být podány elektronicky na e-mailovou adresutender@czechaid.cz do 4.11 2020 do 9:00 hodin. Více informací naleznete zde.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace