Czech English

Česká rozvojová agentura – Stážista/stážistka do kanceláře ČRA

Česká rozvojová agentura výběrové řízení na obsazení pozice stážisty pro agendu související se zahraniční rozvojovou spoluprací/koordinací pomoci poskytované Českou republikou. Náplní práce je zpracovávání informací v rámci rozvojové problematiky, výpomoc s agendou formulačního, identifikačního oddělení a oddělení vztahů s partnery, překlady z/do angličtiny a administrativní a organizační výpomoc (editace webu, pomoc při seminářích). Podmínkou je docházet do ČRA po dobu 6 měsíců (min. 20 hodin týdně). Podrobnosti naleznete zde – přihlašování běží do 3. 12. (předpokládaný nástup 2. 1.)

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace