Czech English

Charita ČR – Fundraiser/ka

Fundraising se do portfolia činnosti Sekretariátu CHČR dostal relativně nedávno a nabízí tak velkou příležitost pro ty z Vás, kteří mají zkušenosti s vytvářením fundraisingového plánu nebo strategie, jsou kreativní, aktivní, samostatní a nebojí se přijít s novými nápady. Fundraiser CHČR by měl být všestranný profesionál, který rozvíjí komunikaci s firemními i individuálními dárci, ví, jaké jsou současné fundraisingové trendy, dokáže napsat projekt, komunikovat s partnery ze zahraničí a další. Zájemci, nechť zasílají svůj životopis a motivační dopis na: sekretariat@charita.cz do neděle 1. května 2016. Do předmětu napište „VŘ – fundraiser“. Veškeré informace zde.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace