Czech English

Charita ČR hledá fundraisera/ku a vedoucí OOA

Charita Česká republika má aktuálně dvě volné pozice ve své kanceláři v Praze. Pokud jste obchodně a marketingově založený člověk a ještě k tomu máte vynikající komunikační schopnosti, tak se neváhejte hlásit na pozici fundraiser/ky. Pokud Vás baví ovlivňovat prostředí sociální a zdravotní péče v Česku a chcete se zapojit do advokační práce Charity Česká republika a být jeho důležitou součástí, bude pro Vás ideální pozice vedoucí/ho oddělení odborných agend. Více v přiložených dokumentech.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace