Czech English

Charita ČR – Institutional Funding Coordinator

Charita ČR vyhlašuje výběrové řízení, jedná se o hlavní pracovní úvazek. Hlavní náplní práce bude starat se o síť kontaktů u instituciálních donorů, výborně znát jejich strategie, umět vyhledávat příležitosti, kde Charita Česká republika může využít své know-how a zkušenost. Dále proaktivní hledání nových příležitostí a kontaktů u donorů nových a sledování aktuálních trendů. S pozicí je spojeno i cestování, hlavně do Bruselu. Více informací naleznete zde

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace