Czech English

Charita ČR – Projektový/á administrátor/ka

Projektový/á administrátor/ka

Místo výkonu: Praha, ČR
Typ vztahu: Poloviční úvazek
Nástup: 18. srpna
Výběrové řízení: Ano
Nadřízený: desk office (DO) / projektový manažer (PM) pro danou zemi

Organizační kontext:

Charita Česká republika je česká nezisková, nevládní organizace, která nabízí pomoc lidem v nouzi u nás i v zahraničí, provozuje širokou síť sociálních a zdravotních služeb. V České republice funguje jako sdružení více než 300 Charit. Poskytuje humanitární pomoc a zajišťuje rozvojovou spolupráci v řadě zemí světa a díky členství v Caritas Internationalis a Caritas Europa má partnery po celém světě. Pozice Projektový administrátor (PA) je juniorní pracovní pozicí uzavíranou na dobu určitou v rámci Oddělení humanitární pomoci a rozvojové spolupráce (HPRS), které je součástí Sekretariátu CHČR se sídlem v Praze. Pro výkon této pozice není nutná předchozí zkušenost v oblasti humanitární pomoci nebo rozvojové spolupráce. Představuje ideální start pro ty zaměstnance, kteří mají zájem o budoucí kariéru v oblasti rozvojové spolupráce nebo humanitární pomoci. PA je podřízený projektovému manažerovi pro danou zemi nebo skupinu zemí. Pracovní náplň v rámci této pozice tvoří hlavně administrativa a správa finančních dokumentů.

Povinnosti

Správa finančních dokumentů a všeobecná administrativa (75 %)
 • Tvorba datových tabulek výdajů
 • Kontrola finančních zpráv a výdajových dokladů přijatých z misí
 • Příprava finančních dokumentů dle instrukcí  DO/PM
 • Komunikace ohledně dat s protějšky v terénu
 • Všeobecná administrativa dle instrukcí DO/PM
Programování (15 %)
 • Úkoly přidělené nadřízeným dle současných potřeb
Strategický rozvoj (10 %)
 • Příprava dat a pomoc při psaní projektových návrhů dohledem nadřízeného

Potřebná kvalifikace

Vzdělání – Současný student univerzity nebo titul z relevantního univerzitního oboru Praxe – jakákoli praxe je výhodou, nicméně není požadována. Absolvování stáže nebo práce v dobrovolnické pozici jsou výhodou. Kvalifikace
 • Schopnost pracovat s finančními záznamy a účetními dokumenty
 • Schopnost vykonávat základní administrativní/kancelářské práce
 • Orientace na detaily / schopnost věnovat se detailům
 • Schopnost pracovat samostatně i v týmu
 • Motivace potřebná pro budoucí práci v oblasti humanitární pomoci a rozvojové spolupráce
 • Výborná znalost programu Microsoft Excel a jeho funkcí
 • Ztotožnění se s Etickým kodexem Charity ČR (pdf)
Závazek: ochota zavázat se k pracovnímu úvazku minimálně na jeden rok Jazykové požadavky
 • Čeština slovem i písmem (rodilý mluvčí)
 • Angličtina slovem i písmem (plynule)
 • Znalost ruštiny nebo francouzštiny výhodou
Nástup: 18. srpna 2014 Postup pro žadatele: Do 11. srpna, 13:00 zašlete jednostránkový motivační dopis v angličtině, kterým potvrdíte, že splňujete všechny výše uvedené požadavky, plus krátký životopis nebo resumé na adresu uvedenou níže, a to před termínem pro odevzdání přihlášky. Vybraní kandidáti se musí osobně dostavit na pohovor do sídla Charity ČR v Praze během doby pro pohovory vymezené. Osobní pohovory se mohou konat 15. srpna 2014. Životopis a motivační dopis zašlete na: jobs@caritas.cz Předmět: Project Administrator (PA3) Označení životopisu a dopisu musí vypadat takto:
 • Příjmení žadatele, jméno, Project Administrator (PA3) – CV
 • Příjmení žadatele, jméno, Project Administrator (PA3) – motivační dopis
POZOR: Pouze správně označené žádosti budou přijaty k posouzení. Pouze kandidáti, vybraní k postupu do dalšího kola, obdrží od zástupce Charity ČR odpověď.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace