Czech English

Charita ČR – projektový koordinátor / projektová koordinátorka v Zambii

Charita ČR hledá v současné chvíli koordinátora pro projekt „Zlepšení přístupu k mechanizovanému zemědělství a podpora možností obživy v oblastech přesídlení Mayukwayukwa a Meheba“, který rozšiřuje dosavadní aktivity Charity ČR o integraci bývalých angolských uprchlíků do zambijské společnosti v oblastech přesídlení Mayukwayukwa a Meheba. V nich se Charita ČR zaměřuje na podporu zemědělských družstev a podnikatelských činností jednotlivců.

Popis pracovních povinností:

Administrativní úkoly
 • Administrace projektu a vedení záznamů, včetně finančních
 • Příprava implementačních a výdajových plánů
 • Vedení projektové pokladny a sledování výdajů
 • Reportování vedoucí mise a donorovi
Koordinační úkoly
 • Implementace projektových aktivit dle projektového dokumentu v obou lokalitách
 • Koordinace místních zaměstnanců a kontraktorů
Projektová podpora
 • Kontrola plnění výstupů projektů a naplňování projektového záměru v souladu s požadavky donora
 • Zastupování Charity ČR v jednání s místními autoritami, donory a partnery
 • Rozvoj programu v zemi

Potřebná kvalifikace a požadavky

Minimální požadované vzdělání — vysokoškolské (v relevantním oboru) Minimální požadovaná praxe — prokázaná zkušenost s projektovým managementem min. 3 roky Ochota pracovat v souladu s Etickým kodexem Charity ČR Požadované zkušenosti:
 • Angličtina na profesionální úrovni
 • Zkušenost s prací v rozvojové zemi
 • Zkušenost s prací v neziskovém sektoru či v mezinárodní organizaci
 • Dobré komunikační schopnosti, flexibilita, schopnost pracovat pod stresem a v náročných podmínkách
 • Základní znalost finančního managementu a práce s rozpočtem
 • Výborná znalost Microsoft Office (Excel, Word, PowerPoint)

Nabízíme

 • možnost seberealizace
 • zajímavou práci v Zambii po dobu cca 2 let
 • získání zkušeností na mezinárodní úrovni
 • zázemí organizace s dlouholetou praxí v oboru rozvojové spolupráce

Jak se přihlásit

Kvalifikovaní zájemci mohou posílat své přihlášky na e-mailovou adresu jobs@caritas.cz. Přihláška musí obsahovat motivační dopis a aktuální životopis. Životopis musí obsahovat plné kontaktní informace (adresa, telefon, e-mailová adresa). Uzávěrka přihlášek je 10. srpna 2015. Jako předmět e-mailu uveďte název pozice. Označení životopisu a dopisu musí vypadat takto: Příjmení žadatele, jméno, název pozice – CV Příjmení žadatele, jméno, název pozice – motivační dopis UPOZORNĚNÍ: Pouze včas zaslané a správně označené žádosti budou přijaty k posouzení. Pouze kandidáti vybraní k postupu do dalšího kola obdrží od zástupce Charity ČR odpověď. Výběrové řízení může být kdykoliv změněno nebo zrušeno. Více informací zde.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace