Czech English

Charita – stáž na Filipínách

Stážista/stážistka pro udržitelné zemědělství

Místo výkonu: Provincie Samar, Filipíny
Typ vztahu: Plný úvazek
Nástup: Odjezd v lednu 2015
Výběrové řízení: Ano
Očekávaná délka zaměstnání: Šest měsíců (minimum) Typ pozice:  Stážista/ka – plný úvazek Místo výkonu práce: Basey, provincie Samar, Filipíny Odjezd v lednu 2015

Organizační kontext

Oddělení humanitární pomoci a rozvojové spolupráce (HPRS) Charity České republiky je součástí Sekretariátu Charity ČR. Charita ČR je respektovaným členem sítě Caritas Internationalis a má úzké vztahy s  globálními partnery v rámci tohoto sdružení. V souladu se zaměřením sítě Caritas Europa pracuje Charita ČR v tuzemsku i v zahraničí a snaží se naplnit vizi civilizace založené na milosrdenství a spravedlnosti, ve které může každý člověk svobodně růst a žít v míru a důstojnosti jako část jedné lidské rodiny. Po těžkých škodách, které na Filipínách způsobil tajfun Haiyan, se Charitě ČR podařilo vybrat prostředky pro pomoc obětem v zasažených oblastech. Charita ČR spolupracuje v současnosti s místními partnery z ostrova Samar na projektech zajišťujících živobytí. Realizované projekty se vyznačují nezbytným zaměřením na systém snižování rizika katastrof (Disaster Risk Reduction), aby umožnily přípravu na případné budoucí katastrofy. Budování kapacit místních partnerů je nezbytnou částí práce Charity ČR. Aby bylo možné dosáhnout tohoto cíle, koordinuje Charita ČR své programy s národními a místními organizacemi, a to církevními i občanskými. Charita ČR hledá stážistu/stážistku pro oblast udržitelného zemědělství za účelem podpory místních partnerů a skupin farmářů při monitorování praxe zacházení s půdou a pěstování rostlin.

Popis pracovních povinností

Práce v terénu – stážista/stážistka bude pomáhat místním partnerům svou prací v rámci zemědělských školení, při zavádění udržitelného zemědělství a zmírňování následků změny klimatu pomocí výzkumu (např. na témata úrodnosti půdy, eroze půdy, škůdců a nemocí), během práce v terénu a při monitorování a vyhodnocování výnosů a výstupů projektu. Psaní zpráv / Administrativní výpomoc – od stážisty/stážistky bude očekáváno psaní textů nebo výpomoc s kancelářskou prací:
 • Zprávy projektu / návrhy
 • Další administrativní úkoly
Výzkum – stážistka/stážistka bude mít přístup k datům a základním prostředkům pro uskutečnění svého (magisterského) výzkumu. Další aktivity budou určeny na základě aktuálních potřeb

Potřebná kvalifikace

Vzdělání – student/ka nebo absolvent/ka vysoké školy v následujících oborech:
 • Biologie a studium (tropických) rostlin
 • Potravinářství
 • Studium klimatu / Environmentalistika
 • Půdní a vodní hospodářství (mezinárodní)
 • Zemědělská technologie a výživa
 • Zemědělská ekonomie
 • Další obory týkající se zemědělství
Zkušenosti:
 • Plynulá znalost anglického jazyka a základy indonéštiny (nebo závazek se základy indonéštiny naučit)
 • Práce s MS Word a MS Excel a zkušenost s psaním zpráv
 • Motivace, kreativita a schopnost samostatně pracovat
 • Dobré organizační dovednosti a schopnost analyzovat informace
 • Zkušenost s výzkumem, (základní) zkušenost s prací v terénu výhodou
 • Schopnost pracovat v různorodém týmu, zvládání stresových situací a orientace na výsledek
 • Schopnost pracovat za skromných podmínek (teplo, ubytování atd.)
 • Silný zájem o práci Charity ČR

Stipendium a náhrady

Charita ČR poskytne:
 • stipendium 5 000 Kč/měsíc
 • náklady na víza
 • příspěvek na letenku ve výši 30 000 Kč
 • příspěvek na dopravu po Filipínách do výše 2 500 filipínských pesos za měsíc
 • příspěvek na komunikaci (např. mobilní telefon) ve výši 1 000 filipínských pesos za měsíc
 • příspěvek na ubytování ve výši 3 000 Kč/měsíc
 • zdravotní a cestovní pojištění.
Charita ČR neposkytuje:
 • další cestovní náklady nad 2 500 filipínských pesos za měsíc
 • úhradu zdravotních prohlídek nebo příprav na cestu, stážista/stážistka musí ale prokázat, že má všechna potřebná očkování

Možnosti osobního růstu:

 • Rozšíření znalostí díky praktickým zkušenostem a účasti v projektech pro rozvoj udržitelného zemědělství v provincii Samar na Filipínách
 • Zkušenost s prací v prostředí nevládní organizace
 • Seznámení se s životními podmínkami a možnostmi obživy zranitelných skupin obyvatel na Filipínách
 • Příležitost pracovat se širokým spektrem vládních a nevládních organizací

Jak se přihlásit:

Kvalifikovaní zájemci mohou posílat své přihlášky na e-mailovou adresu internship.caritas@gmail.com. Přihláška musí obsahovat průvodní dopis v angličtině a aktuální životopis. Jako předmět e-mailu uveďte název pozice (tj. Stážista/stážistka pro udržitelné zemědělství) Uzávěrka přihlášek je 8. prosince 2014. Životopis musí obsahovat kontaktní informace žadatele (email, telefon).

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace