Czech English

Člověk v tísni – Desk Officer pro misi v DR Kongo

Máte chuť tvořit strategii pro působení ČvT v DR Kongo? Chcete se podílet  na personálním obsazení mise a spoluzodpovídat za její vyvážené ekonomické hospodaření? Pro kolegy z mise být hlavním kontaktem na centrále? Účastnit se tvorby bezpečnostních pravidel pro působení v zemi, budovat vztahy s partnery, experty a donory v ČR i v zahraničí a v neposlední řadě kontrolovat misi v dodržování vnitřních pravidel a principů organizace? Pokud na všechny otázky zaznělo ANO, neváhejte a přihlaste se zde.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace