Czech English

Člověk v tísni – Grants Development Manager

Grant Development Manager (GDM) je zodpovědný/á za identifikaci a přípravu všech přidělených projektových návrhů. Pracuje buď individuálně nebo ve spolupráci s jednotlivými týmy ČvT a/nebo partnerskými organizacemi. GDM vede přípravu projektových návrhů a/nebo podporuje další kolegy v souladu se strategií Humanitární a rozvojové sekce, programovými strategiemi jednotlivých misí a požadavky donorů, vždy s důrazem na vysokou kvalitu. Sídlem v Praze, nicméně je třeba počítat s častými cestami do zahraničí (přibližně 30 % času). Vše potřebné o pozici naleznete v této nabídce.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace